MATERIAIS CONSTRUCIÓN FERRÍN

  • Rúa da Presiña, 56
  • 986 532 203
  • Horario: De luns a venres de 09:00 a 13:30 e de 16:00 a 20:00.
  • Sábado de 09:30 a 13:30
  • Saneamentos. Comercial polo miúdo de ferraxería, pinturas. Venda e distribución de todo tipo de material de construción, desde o material básico que necesitas para unha obra, ata o detalle máis delicado
Translate »